ZPB "Tech-Bud" Sp. z o.o.

Usługi

ZPB „Tech-Bud” Spółka z o.o.   wykonuje  prace z zakresu budowy infrastruktury teletechnicznej , m.in.:

  • budowy , rozbudowy i odtwarzania nawierzchni jezdni i pieszo-jezdni ( beton, polbruk, asfalt, trylinka, kostka granitowa)
  • budowy, rozbudowy i odtwarzania nawierzchni, chodników (beton, polbruk, płytki betonowe, płyty granitowe, kostka granitowa)
  • budowy kanalizacji teletechnicznej
  • budowy instalacji elektrycznych i energetycznych
  • budowy i odtwarzania nawierzchni zielonych
  • zagospodarowania terenu i architektury ogrodowej
  • budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej jak również odwodnień terenu.